Starttipaketti (2023)

Starttipaketti tarkoittaa omia keilailuvälineitä. Siis kaikkea mitä tarvitset siirtyessäsi keilahallin lainavälineistä seuraavalle tasolle. Kun ostat nyt starttipaketin Tali Pro Shopista, saat kaupan päälle vuoden ilmaisen säilytyksen Talin keilahallissa. Sinun ei siis tarvitse kantaa omia välineitä bussissa tai raahata niitä mukanasi pikkutunneille hauskan keilaillan päätteeksi. Tarjous on voimassa niin kauan kuin säilytystilaa Talin keilahallissa riittää. Edun arvo on 40 euroa. Toimi siis heti!

Tali Pro Shop toimii maahantuojan tiloissa ja sieltä löytyykin Suomen laajin valikoima suoraan hyllystä. Sopivat kengät ja sopivan painoinen keilapallo löytyy niin lapsille, naisille, miehille ja eläkeläisille. Tule käymään jo tänään tai soita Kimmolle (040 704 4907) ja varaa aika. Käden mittojen ottaminen ja keilapallon poraaminen vievajaan tunnin. Odotellessa voit sovitella itsellesi sopivat kengät.Tali Pro Shopin aukioloajat löydät täältä. Mikäli ostat starttipaketin lahjaksi, voi lahjan saaja tulla vaihtamaan käyttämättömät kengät ja pallon sopivaksi myöhemmin. Vaihtoehtoisesti voit ostaa myös lahjakortin, mutta lapsille tärkeintä on suuri ja painava paketti!

Starttipaketti 188€

Oma keilapallo, omat keilakengät ja oma kassi niiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Tämä paketti sisältää kaiken mitä tarvitset päästäksesi alkuun ja sopii erinomaisesti esimerkiksi lahjaksi lapselle.

(Kuva on esimerkki. Paketin sisältämä pallo, kengät ja kassi saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.)

Starttipaketti (1)

Starttipaketti 235€

Oma reaktiivikeilapallo, omat keilakengät ja oma kassi niiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Tämän paketin ero halvempaan on keilapallossa. Reaktiivikeilapallo mahdollistaa kierrekeilailun opettelemisen, koska pallon pinnassa on enemmän kitkaa kuin muovipallossa.

(Kuva on esimerkki. Paketin sisältämä pallo, kengät ja kassi saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.)

Starttipaketti (2)

Starttipaketti 280€

Oma reaktiivikeilapallo, omat keilakengät ja oma kahden pallon kassi pyörillä niiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Tämä paketti sisältää reaktiivikeilapallon lisäksi myös suuremman kassin välineiden kuljetukseen. Samalla varaudut jo siihen, että kun keilailukärpänen todella puraisee haluat myös vielä kitkaisemman tai liukuvamman keilapallon. Uudessa keilakassissasi on tilaa myös sille.

(Kuva on esimerkki. Paketin sisältämä pallo, kengät ja kassi saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.)

Starttipaketti (3)

Kannattaa tutustua myös Talin keilahallin keilakursseihin ja valmennuspalveluihin. Starttipaketin ja keilakurssin voit ostaa myös edulliseen yhteishintaan. Hinnat päivitetty 2/22

© 2022 by Bowling.fi All rights reserved.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 16/06/2023

Views: 6199

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.