Ambulanssilakot: Uniten työntekijät ilmoittavat uusista ulosmarsupäivistä (2023)

 • Julkaistu

 • kommentteja

  Kommentit

Ambulanssilakot: Uniten työntekijät ilmoittavat uusista ulosmarsupäivistä (1)Kuvan lähde,Getty Images

Unite-liitto on ilmoittanut Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin ambulanssityöntekijöiden lakoista lisää päiviä.

Neljä helmi- ja maaliskuun päivämäärää osuu GMB-ammattiliiton työntekijöiden ulosmarssiin palkkakiistassa.

Päällä6. helmikuutaNäihin kahteen ammattiliittoon liittyy sairaanhoitajia tässä kiistassa NHS:n suurimmassa ulosmarsussa.

Terveysministeriön tiedottaja sanoi, että se "jatkaa rakentavia keskusteluja" ammattiliittojen kanssa palkasta.

Uutispäivämäärien julkistaminen tarkoittaa, että ambulanssin työntekijät iskevät nyt:

 • Maanantai 23 tammikuuta- GMB (West Midlands), Unite- ja Unison-ambulanssityöntekijät
 • Tiistai 24 tammikuuta- GMB (North West) ambulanssityöntekijät
 • Torstai 26. tammikuuta- Unite (Pohjois-Irlannissa)
 • Maanantai 6. helmikuuta- Unite (Länsi-, Koillis-, West Midlands-, East Midlands- ja Walesissa) sekä GMB:n ambulanssityöntekijät ja sairaanhoitajat
 • Torstai 16. helmikuuta- Unite (Pohjois-Irlannissa) sekä GMB-työntekijät
 • Perjantai 17. helmikuuta- Unite (Länsi-Midlandsissa ja Pohjois-Irlannissa)
 • Maanantai 20 helmikuuta- Unite (East Midlandsissa, North Eastissa ja Walesissa) sekä GMB-työntekijät
 • Keskiviikkona 22. helmikuuta- Yhdistä (Luoteessa)
 • Torstai 23. helmikuuta- Unite (Pohjois-Irlannissa)
 • Perjantai 24 helmikuuta- Unite (Pohjois-Irlannissa)
 • Maanantai 6. maaliskuuta- Unite (Luoteis-, Koillis-, West Midlands-, East Midlands- ja Walesissa) sekä GMB-työntekijät
 • Maanantai 20 maaliskuuta- Unite (Luoteis-, Koillis-, West Midlands-, East Midlands- ja Walesissa) sekä GMB-työntekijät

Kaikki ammattiliiton jäsenet ambulanssihenkilöstö - mukaan lukien ensihoitajat, puhelunkäsittelijät ja tukityöntekijät - eivät lakko kerralla. Ammattiyhdistyslain mukaan hätäsuojaa tarjotaan edelleen ja henkilökunta voi poistua lakkojonoista osallistuakseen.

Tuleva lakko

KE22MAR

Yliopiston henkilökunta

 • Yliopiston työntekijät, jotka kuuluvat Yliopisto- ja korkeakoululiittoon ja Unisoniin, ovat lakossa
 • Työtaistelutoimiin ovat osallistuneet liiton jäsenet 150 yliopistossa

Lue lisää:Perutaanko luentoni?

TO23MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

PE24MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

SAT25MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

AURINKO26MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

MA27MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

TI28MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

KE29MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

TO30MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

PE31MAR

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

SAT1HUHT

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

AURINKO2HUHT

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

MA3HUHT

Passitoimisto

 • Yli 1 000 passitoimiston työntekijää on lakossa kiistassa työpaikoista, palkoista ja ehdoista
 • Julkisten ja kaupallisten palveluiden liiton jäsenet ovat varoittaneet hakemusten ja passien toimittamisen viivästymisestä kesän alla

Lue lisää:Passin viivästysvaroitus kutsuttiin viiden viikon lakkoon

TI4HUHT

Passitoimisto

 • Yli 1 000 passitoimiston työntekijää on lakossa kiistassa työpaikoista, palkoista ja ehdoista
 • Julkisten ja kaupallisten palveluiden liiton jäsenet ovat varoittaneet hakemusten ja passien toimittamisen viivästymisestä kesän alla

Lue lisää:Passin viivästysvaroitus kutsuttiin viiden viikon lakkoon

KE5HUHT

Passitoimisto

 • Yli 1 000 passitoimiston työntekijää on lakossa kiistassa työpaikoista, palkoista ja ehdoista
 • Julkisten ja kaupallisten palveluiden liiton jäsenet ovat varoittaneet hakemusten ja passien toimittamisen viivästymisestä kesän alla

Lue lisää:Passin viivästysvaroitus kutsuttiin viiden viikon lakkoon

TO6HUHT

Passitoimisto

 • Yli 1 000 passitoimiston työntekijää on lakossa kiistassa työpaikoista, palkoista ja ehdoista
 • Julkisten ja kaupallisten palveluiden liiton jäsenet ovat varoittaneet hakemusten ja passien toimittamisen viivästymisestä kesän alla

Lue lisää:Passin viivästysvaroitus kutsuttiin viiden viikon lakkoon

PE7HUHT

Passitoimisto

 • Yli 1 000 passitoimiston työntekijää on lakossa kiistassa työpaikoista, palkoista ja ehdoista
 • Julkisten ja kaupallisten palveluiden liiton jäsenet ovat varoittaneet hakemusten ja passien toimittamisen viivästymisestä kesän alla

Lue lisää:Passin viivästysvaroitus kutsuttiin viiden viikon lakkoon

SAT8HUHT

Passitoimisto

 • Yli 1 000 passitoimiston työntekijää on lakossa kiistassa työpaikoista, palkoista ja ehdoista
 • Julkisten ja kaupallisten palveluiden liiton jäsenet ovat varoittaneet hakemusten ja passien toimittamisen viivästymisestä kesän alla

Lue lisää:Passin viivästysvaroitus kutsuttiin viiden viikon lakkoon

AURINKO9HUHT

Tälle päivälle ei ole tällä hetkellä suunniteltu kansallisia lakkoja

Ennen aikaisempia tammi- ja joulukuun lakkoja potilaille kerrottiin, että kaikkiin hengenvaarallisimpiin tilanteisiin luokiteltuihin luokan 1 puheluihin, kuten sydämenpysähdykseen, vastataan ambulanssilla.

Vähemmän kiireelliset puhelut, joita ei heti arvioida hengenvaarallisiksi (luokka 2), saattavat kuitenkin joutua odottamaan ambulanssia tavallista pidempään, mutta ne vastaisivat silti aivohalvauksiin ja sydänkohtauksiin. Yleisölle kerrottiin, että kiireelliset ongelmat, jotka sopivat kategoriaan 3 - kuten myöhäisessä synnytysvaiheessa oleva nainen - eivät aseteta etusijalle.

Kaikissa tapauksissa potilaat, joilla on kiireellisin kliininen tarve, asetetaan etusijalle.

Unite on pienin ambulanssipalvelun kolmesta pääliitosta, eli joinakin päivinä vain parisataa ambulanssityöntekijää eri puolilla maata lakkaa Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin 10 ambulanssipalvelun välillä.

Puhumassa BBC:llePoliittisen ajattelun podcastUniten pääsihteeri Sharon Graham sanoi, että henkilökunta "taisteli NHS:n puolesta".

Ms Graham sanoi: "Ihmiset kuolevat, kun puhumme odotusaikojen ja NHS:n tukkeutumisen vuoksi."

Hän kehotti Rishi Sunakia puuttumaan henkilökohtaisesti palkkaneuvotteluihin.

"Jos he eivät ratkaise palkkakriisiä, he eivät voi ratkaista työvoiman kriisiä, mikä tarkoittaa, että NHS on polvillaan", hän sanoi.

Rouva Graham sanoi, että työntekijät varmistavat "kunnollisen vähimmäisturvan, koska se on meille todella tärkeää".

"Kukaan ei halua, että ihmishenkiä menetetään", hän lisäsi.

Kiista keskittyy palkkoihin, ja työntekijät vaativat inflaatiota (10,5 % joulukuuhun) ylittävää palkankorotusta.

Hallitus on tehnyt selväksi, että se ei halua siirtyä tämän vuoden palkkapalkkioon.

Mutta Englannin ja Walesin hallitukset ovat antaneet NHS:n henkilökunnalle keskimäärin 4,75 prosenttia, ja kaikille on taattu vähintään 1 400 puntaa - riippumattoman NHS:n palkkatarkastuselimen suosituksen mukaisesti.

Se on alle puolet inflaatiovauhdista, vaikka viimeisimpien tietojen mukaan hintojen nousuvauhti on alkanut hidastua.

Terveysministeri Steve Barclay tutkii erästä vaihtoehtoa, jonka mukaan vuosien 2023–2024 nousu tammikuuhun. Normaalisti se alkaa huhtikuussa.

Valtiovarainministeriö ei ole hyväksynyt ajatusta.

Tämäon jo esitetty Skotlannissa, mikä on johtanut NHS:n lakkojen keskeyttämiseen jatkoneuvotteluja varten- vaikka henkilöstö siellä sai 7,5 % palkankorotuksen tänä vuonna.

Terveys- ja sosiaaliministeriön tiedottaja sanoi: "On pettymys, että jotkut ammattiliiton jäsenet jatkavat lakkoja aikana, jolloin NHS on jo valtavan Covidin, flunssan ja ruuhkan torjuntaan kohdistuvan paineen alaisena.

"Terveys- ja sosiaaliministeri jatkaa rakentavaa keskustelua ammattiliittojen kanssa kauden 2023/24 palkkatarkistusprosessista ja siitä, mikä on edullista ja oikeudenmukaista."

Liittyvät aiheet

 • Iso-Britannian ambulanssipalvelut
 • Rishi Sunak
 • NHS
 • Yhdistää
 • Lakkotoiminta

Lisää tästä tarinasta

 • Ambulanssin henkilökunta ja sairaanhoitajat lakkoon samana päivänä

  • Julkaistu

   18 tammikuuta

 • Ovatko palkanvalvontaelimet täysin riippumattomia?

  • Julkaistu

   7. helmikuuta

 • Englannissa julkistettiin uudet sairaanhoitajan lakkopäivät

  • Julkaistu

   23. joulukuuta 2022

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 01/01/2024

Views: 6465

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.